O SIMPLĂ CERERE PENTRU MODIFICAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A TERENURILOR

O precizare importantă a noii legi se referă la terenurile arabile situate în albiile Dunării care  pot fi amenajate în bazine piscicole dacă acestea nu dau randamentul agricol scontat. Schimbarea categoriei se aprobă de către direcția de specialitate din cadrul MADR, pentru suprafețele mai mari de 1 ha, iar pentru cele mai mici competența revine direcțiilor agricole județene.

Persoanele fizice pot schimba destinația terenului printr-o simplă cerere adresată primăriei dacă suprafața respectivă este mai mică de 1 ha.

De asemenea, se interzice amplasarea construcțiilor agricole de orice fel situate în extravilanul sau intravilanul localităților dacă terenurile respective se află clasificate în categoria I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *