Guvernul elimină limita de îndatorare pentru UAT-uri la accesarea fondurilor europene

Potrivit unei ordonanțe de urgență, primăriile pot contracta împrumuturi, fără limită de îndatorare, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru perioada 2007-2013, încluzând aici și cheltuielile neeligibile. Măsura se extinde și pentru finanțarea corecțiilor financiare aplicate proiectelor europene.

După ce, zilele trecute, TVA-ul la apă a scăzut la 9%, ordonanța prevede că UAT-urile pot angaja împrumuturi pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice către populație. În acest caz limita de îndatorare a fost stabilită la 70% iar cererile vor fi depuse, la Ministerul Finanțelor Publice,  până la data de 4 decembrie 2015.

Până aici cu veștile bune deoarece, în finalul actului normativ, se strecoară o modificare a legii privind calitatea în construcții, conform căreia, investitorii sau proprietarii au obligația de a vira către Inspectoratul de Stat în Construcții o sumă echivalentă cu 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcțiilor noi și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente pentru care se emit autorizații de construire/desființare, cu excepția consolidărilor clădirilor de locuit.